Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

Nng thn m?i v v? ??p v?n ha lng ? B?c Giang

Email In
Ti vo th?m nh ng b?n ??ng nin th?i ch?n tru, c?t c?. Nh ng xy kin c?, n?i th?t xa-lng, t? knh, ti-vi, t? l?nh ?? c?. Th?y ti c v? ng?c nhin, ng c??i r?ng r?: "ng ?i! By gi? qu mnh khc x?a r?i. Cnh tr? h?c hnh c?n th?n, lm ?n n?ng ??ng l?m. Ch? c? trng vo m?y so ru?ng chim kh, ma th?i nh? ngy x?a c m ?i to". o?n ng ch? ra v??n, n?i m?y c?u trai tr? ?ang ?ng g?ch x?, ni v?i ti: "Th?ng l?n nh ti ?i lm th? ? thnh ph? h?t vi?c l?i v? qu. Nh?ng khng lo, thc trong b? ?? ?n ngy ba b?a, c? ?ng g?ch kh?e l kh?c c r??u, th?t c ?n r?i".

Hi?n nay B?c Giang v?n l t?nh nng nghi?p, t? tr?ng nng nghi?p v?n chi?m g?n 40% trong c? c?u kinh t?, h?n 80% s? dn c?a t?nh v?n s?ng b?ng ngh? nng. Theo ?i?u tra c?a S? L-TBXH, ton t?nh c 1 tri?u 33 nghn ng??i trong ?? tu?i lao ??ng, chi?m 63,8% s? dn c?a t?nh, trong ? lao ??ng lm nng, lm, ng? nghi?p chi?m 72,5%. y l l?c l??ng lao ??ng kh d?i do.

Nh?ng khi ??i s?ng v?t ch?t kh ln, nhu c?u c?a m?i ng??i dn c?ng bi?n ??i. B?c Giang tuy l t?nh trung du v mi?n ni nh?ng kho?ng cch v?i th? ? v nh?ng thnh ph? cng nghi?p l?n ? pha b?c khng qu 100 km, tc ??ng c?a l?i s?ng ? th? xm nh?p r?t nhanh. H?n n?a do ?i?u ki?n kinh t? pht tri?n, h?n 90% s? h? gia ?nh ? nng thn ??u c ph??ng ti?n nghe, nhn (100% s? x ? B?c Giang c ?i?n l??i qu?c gia v ???ng -t t?i trung tm x). M?i n?m t?nh cn c hng ch?c nghn lao ??ng ?i lm vi?c ? n??c ngoi v hng tr?m nghn lao ??ng ?i lm ?n ? cc t?nh trong n??c. Nh? v?y, nng thn v nng dn ? B?c Giang ?nh h??ng r?t nhi?u v? n?p s?ng v?n ho t? cc ? th? trong n??c.

 D?p T?t v?a qua, ti c d?p v? d? ?m c??i con ng??i b?n h?c c? ? m?t xm nh?. m c??i qu by gi? ???c "nng c?p", mn ?n c?ng n?m ??a, b?n bt, ?? c? c g, gi ch?. R??u th... chai h?t l?i c can. V nh ?m c?ng ph?i c gin loa thng m? h?t cng su?t. m thanh nin tr? tc nhu?m vng, xanh nh?y nht thu ?m. Tr??c nh?ng n?m 80 c?a th? k? 20, t?nh B?c Giang ch? c m?t th? x v b?n, n?m th? tr?n. Nh?ng ??n nay ngoi t?nh l? B?c Giang, trn ??a bn t?nh cn chn th? tr?n huy?n l? v hng ch?c th? tr?n tr?c thu?c huy?n. Ton t?nh cn 203 x, m?i x l?i c th? t?. T?c ?? ? th? ha qu nhanh, l?i thm tc ??ng m?t tri c?a c? ch? th? tr??ng, trong khi ng??i nng dn ch?a ???c chu?n b? v? phong cch, l?i s?ng, tm l c?a ng??i dn ? th?, cho nn ?  n?y sinh nhi?u v?n ?? ph?c t?p v? x h?i. T? n?n c? b?c, nghi?n ht ma ty ? n?y sinh ? nhi?u ph??ng, x trong t?nh. Mi tr??ng s?ng ? nng thn khng cn trong lnh, yn t?nh. Lng xm ? r?t th?a v?ng l?y tre, b?n n??c, sn ?nh.

? nh?ng n?i ??t canh tc giao cho cc khu cng nghi?p, th?c tr?ng cn kh kh?n h?n. Ru?ng ??t khng cn, m?y tr?m tri?u ??ng ti?n ??n b, nhi?u h? d?n vo lm nh, mua xe my... Ti?n h?t, ru?ng khng. Con ???c nh?n vo lm nh my (s? ny r?t t) trnh ?? th?p, th?c k? lu?t y?u, d?n ??n m?t vi?c. N?i b? m? cn ru?ng ??t cn trng vo b? thc, ru?ng rau c?a gia ?nh m s?ng. N?i h?t ru?ng l c? nh th?t nghi?p.

Ch?m lo ??i s?ng v?n ha, tinh th?n cho nng dn chnh l ch?m lo ngu?n l?c cho x h?i tr??c m?t v lu di. Cu?c v?n ??ng "Ton dn ?on k?t xy d?ng ??i s?ng v?n ha ? khu dn c?" ? v ?ang ???c M?t tr?n T? qu?c cc c?p tri?n khai su r?ng t?i t?ng thn, b?n. ? nhi?u n?i trong t?nh B?c Giang, cc lng, b?n ? xy d?ng ???c quy ??c, h??ng ??c, t?o s? th?ng nh?t ch v hnh ??ng trong xy d?ng ??i s?ng v?n ha m?i. Khng t lng, b?n c nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c ch?m lo ??i s?ng tinh th?n c?a nng dn, thng qua cc cu l?c b? v?n ngh?, th? d?c th? thao.

? huy?n Yn D?ng khng ch? ??u t? khi ph?c cc lng cho truy?n th?ng m cn g?n cu?c v?n ??ng Xy d?ng ??i s?ng v?n ha ? khu dn c? v?i phong tro "Lng xm xanh - s?ch - ??p". M?i r?i v? cng tc ? Yn D?ng, ti cn ???c bi?t cc thn, x trong huy?n ? quy ho?ch xy d?ng Ngh?a trang nhn dn khang trang, tn nghim, b?o ??m v? sinh mi tr??ng. ? x mi?n ni Qu S?n, n?i c nhi?u dn t?c cng sinh s?ng, c?p ?y ??ng chnh quy?n ? kho t? ch?c, ??ng vin, t? ch?c t?t cc ch??ng trnh v?n ngh? qu?n chng t?i ??a ph??ng. T? ? gp ph?n c?ng c? tnh ?on k?t, cng nhau pht tri?n s?n xu?t, xa ?i, gi?m ngho, th?t ch?t tnh lng ngh?a xm, ??y li cc t? n?n x h?i, gi? v?ng an ninh chnh tr?, tr?t t? an ton x h?i ? ??a ph??ng. C nhi?u t?m g??ng ?i?n hnh v? xy d?ng gia ?nh v?n ha, "ng b m?u m?c, con chu th?o hi?n". C?p ?y, chnh quy?n cc c?p ?ang nhn r?ng cc ?i?n hnh tin ti?n, mang l?i cho nng thn g??ng m?t m?i v?n minh, ??m ? b?n s?c qu h??ng.

Nng thn B?c Giang l m?t trong nh?ng vng ??t c?. V?n ha lng x ? ???c hnh thnh qua nhi?u th? k?. Trong t?nh c nhi?u lng khoa b?ng l ??t h?c n?i danh, nh? Song Kh (Yn D?ng), Vi?t Yn, Hi?p Ha... B?c Giang cn l vng qu c nhi?u l? h?i lng, v?i nh?ng tr ch?i ??c ?o, nh? ?u, v?t, ht quan h?, t?o cho lng qu nh?ng nt v?n ha phong ph. Nh?ng nt v?n ha truy?n th?ng ? c?n ???c gi? gn v pht huy. V? xy d?ng ki?n trc nng thn c?n ???c quy ho?ch, b?o t?n ?? khng m?t ?i dng v? thn d c?a nh?ng lng qu thanh bnh n?i chu th? sng H?ng, kh?c ph?c tnh tr?ng lng tng trong quy ho?ch, "khng ph?i l lng c?ng khng ph?i l ph?". ? B?c Giang, ch?m lo ??i s?ng v?n ha, tinh th?n cho nng dn l vi?c c?n lm ngay v?i nh?ng b??c ?i c? th?, ph h?p.

Hong Ti?n

Ngu?n: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149037?=131&top=38

 


Mới hơn:

 

Gi?i thi?u v? t?nh B?c Giang

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Th?m d

B?n bi?t thng tin v? chng ti qua ?u?
 

Lin k?t site