Tổ chức sự kiên

Visa Du Lịch Trung Quốc

Thời gian làm: 5 Ngày

Giá: 1.500.000 - 2.000.000đ

Loại Visa: Nhiều loại

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Visa Du Lịch Nhật Bản

Thời gian làm: 8 Ngày

Giá: 1.600.000 - 3.000.000đ

Loại Visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Visa Du Lịch Hàn Quốc

Thời gian làm: 8 Ngày

Giá: 1.200.000 - 2.000.000đ

Loại Visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 15 ngày

Visa Du Lịch Hồng Kông

Thời gian làm: 5 Ngày

Giá: 1.300.000 - 2.000.000đ

Loại Visa: 1 Tháng 2 Lần

Thời gian lưu trú: 7 Ngày

Visa Du Lịch Đài Loan

Thời gian làm: 6 Ngày

Giá: 1.300.000 - 2.500.000đ

Loại Visa: 3 Tháng 1 Lần

Thời gian lưu trú: 14 Ngày