Tài khoản

0731000672621 – Dương Văn Hà – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam