Tour Bắc Giang – Móng Cái – Trà Cổ – Đông Hưng 3 ngày 2 đêm

3.200.000  2.850.000